บริการด้านกฎหมาย

รับปรึกษากฎหมาย, คดีแพ่ง, คดีอาญา, ไกล่เกลี่ย, ทวงถามหนี้ 

法律相談、民事事件、刑事事件、調停、債務督促

บริการด้านธุรกิจ

จดทะเบียนบริษัท, แก้ไขบริคณห์สนธิ, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน, ขอใบอนุญาตทำงาน, ต่ออายุวีซ่า, ขอรับการส่งเสริมการลงทุน, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

会社設立、定款変更、VAT登録、就業規則作成、労働許可証申請、ビザ延長、BOI認可申請、商標登録

COMPANY

ชื่อบริษัท (会社名) : บริษัท ไซโต้ จำกัด (SAITO CO.,LTD.)
วันที่จดทะเบียน (設立) : วันที่ 17 กันยายน 2547 (2004年9月17日)
ทุนจดทะเบียน (資本金) : 2,500,000 THB
กรรมการผู้จัดการ (代表取締役) : น.ส.กุลนิษฐ์ จันทร์บุญเรือง (Ms.Kunlanit Chanbunruang)
Tel : +66-84-464-9424
Fax : +66-2-101-1552
142/4 หมู่บ้านกฤษดานคร 31 หมู่ที่ 11 ซอยนพรัตน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
(142/4 Krisadanakorn 31, Moo 11, Soi Nopparat, Salatammasop, Thaweewattana, Bangkok 10170)

ALLIANCE

สำนักกฎหมายชนม์ชนันทร์ ทนายความ (Chonchanun Lawyer Law Office)
นายชนม์ชนันทร์ ฮวดอุปัต
ใบอนุญาตเลขที่ 826/2547
Tel : +66-81-636-4005
43/38 หมู่บ้านแกรนด์ไปรเวทโฮม ซ.คู้บอน 37 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
(43/38 Grand Private Home, Soi Koobon 37, Samwatawantok, Klongsamwa, Bangkok 10510)